Kastrace koček a kocourů

Pravidla pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů:

  • trvalé bydliště žadatele musí být na území statutárního města Zlína,
  • jednotlivé žádosti budou uplatněny na odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína u pověřených referentů na oddělení ochrany přírody a zemědělství, kteří  problematiku chovu zvířat mají v popisu pracovní činnosti,
  • součástí žádosti musí být originál dokladu o uhrazení platby za provedený veterinární úkon, tzn. kastraci kočky nebo kocoura,
  • číslo bankovního účtu žadatele,
  • výše poskytovaného finančního daru je na kočku 350,--Kč a na kocoura 200,--Kč.