Jižní Svahy II

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Místní část Jižní Svahy II se nachází severně od centra Zlína.

Při urbanistickém řešení sídliště Jižní svahy se vycházelo ze zásady vytvořit dobré životní prostředí obytného celku, ale respektovat při tom jedinečný krajinný útvar a navázat na pozitivní charakteristické rysy zlínského urbanismu. Výchozím podkladem byl vítězný návrh J. Gřegorčíka a Š. Zeliny z výběrového řízení z r. 1968.

Návrh II.etapy z let 1981- 1985 je od D. Živockého a F. Balajky.

Jižní Svahy nesou svůj název z doby, kdy se na pracovní stoly dostala ponejprve část I. etapy k městu přivrácená. Tedy na svazích "na jih otočených, k jihu se sklánějících". Navíc první dokončovanou částí (1972 - 1975) byly opravdu stavby na svazích orientovaných víceméně na jih - Etapa I., oblast položená od dnešní ulice Okružní západně a jižně.

V této lokaliže žije 11 803 obyvatel.

1. Památky

 • Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

2. Kultura, vzdělávání

 • Mateřská škola Zlín, Česká 4790
 • Mateřská škola Zlín, Dětská 4698
 • Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819
 • Městské jesle, Budovatelská 4820
 • Základní škola Zlín, Křiby 4788
 • Církevní základní škola, Česká
 • Střední škola pedagogická a sociální

Sportovní využití a volný čas

 • Centrální park a Kozlův žleb s cyklostezkou
 • koupaliště PANORAMA
 • Kulečníkový klub SK Zlín, Podlesí IV 5348
 • školní hřiště u ZŠ Křiby
 • tenisový kurt
 • dětská hřiště

Spolky a organizace, místní tradice

 • Dům pokojného stáří na ul. Zelinova
 • Dům s pečovatelskou službou
 • OS Naděje
 • Charita
 • pobočka Krajské Knihovny Fnihovny Bartoše na Podlesí

Služby

 • zdravotní středisko, lékárna
 • benzínová stanice
 • potraviny
 • restaurace, kavárny, cukrárna
 • pobočka banky, bankomat
 • předprodej jízdenek MHD
 • Dětské centrum NEKKY II, Baby club Valachův žleb
 • Dětské centrum Beruška, Podlesí IV/5357
 • Dětské centrum Vlnka, Okružní
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek, Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348
 • Autoškola ZUZANÍK, Plesníkova 5558
 • Opravy oděvů

3. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy č. 6, 7, 8, 9, 10, 14 www.dszo.cz

4. Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrifikace

 • ANO

5. Pojmenování ulic

 • Středová, Okružní, Budovatelská, Nad Vývozem, Na Výsluní, Na Honech I - III, Podlesí I - V, Zelinova, Voženílkova, Plesnikova
 • Křiby, Slov. nár. povstání, Česká, Slezská, Moravská, Valachův žleb,