Jižní Svahy I

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Při urbanistickém řešení sídliště Jižní Svahy se vycházelo ze zásady vytvořit dobré životní prostředí obytného celku, ale respektovat při tom jedinečný krajinný útvar a navázat na pozitivní charakteristické rysy zlínského urbanismu. Výchozím podkladem byl vítězný návrh J. Gřegorčíka a Š. Zeliny z výběrového řízení z r. 1968.

Návrh II.etapy z let 1981- 1985 je od D. Živockého a F. Balajky.

Obzvláště v I. etapě se podařilo na pohledově exponovaném terénu dát novým stavební technologiím urbanistický a architektonický výraz, který dobře harmonizuje s přírodním prostředím města a jeho architekturou.

Jižní Svahy nesou svůj název z doby, kdy se na pracovní stoly dostala ponejprve část I. etapy k městu přivrácená. Tedy na svazích "na jih otočených, k jihu se sklánějících". Navíc první dokončovanou částí (1972 - 1975) byly opravdu stavby na svazích orientovaných víceméně na jih - Etapa I., oblast položená od dnešní ulice Okružní západně a jižně. Uličním značením: Družstevní, Javorová, Nad stráněmi, Slunečná.

Počet obyvatel je 6 884.

1. Památky

 • Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 
 • Památník "Účastníkům odboje z let 1939 – 1945"

2. Kultura, vzdělávání

 • Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514
 • Mateřská škola Zlín, Luční 4588
 • Mateřská škola Zlín, Dětská 4698
 • Základní škola Zlín, Okružní 4685
 • Základní škola praktická a ZŠ speciální, Středová 4694
 • Základní umělecká škola ul. Okružní 4699
 • Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky

    Sportovní využití a volný čas

 • školní hřiště u ZŠ Okružní přístupné veřejnosti
 • tenisový kurt
 • sportovní hřiště: ul. Křiby, Luční, Družstevní, Okružní, Slunečná, u Trojáku, Dětská
 • dětská hřiště na ul. Družstevní, Slunečná, Křiby, Sportovní, Luční, Jílová, Polní, Dětská, U Trojáku, Okružní

    Spolky a organizace, místní tradice

 • pobočka Krajské Knihovny F. Bartoše
 • Salesiánské středisko mládeže
 • Astra - Dům dětí a mládeže
 • Klub seniorů
 • Bamboo, hudební klub
 • TJ Sokol (vzpírání)
 • Centrum pro rodinu
 • Sportovní škola JUDO, JIU-JITSU, ul. Jílová
 • KARATE JUTSU, ul. Javorová

    Služby

 • Městká policie, okrsek Jižní svahy
 • Zdravotní středisko ul. Okružní (praktičtí lékaři, pediatři, dětská psychiatrie, stomatologie, zubní laboratoř, orální a maxilofaciální chirurgie, gynekologie, chirurgické centrum, rehabilitace, plastická a estetická chirurgie, diabetologická ambulance, psychiatrická ordinace)
 • lékárna
 • pošta, bankomat
 • supermarket, řeznictví, pekařství
 • knihkupectví, drogerie, papírnictví, hračky, textil, prádlo, obuv, domácí potřeby
 • zahrádkářská prodejna, chovatelské potřeby
 • restaurace, pivnice, vinotéka, cukrárna
 • kadeřnictví, kosmetika, púedikůra, fotoateliér
 • elektroservis, prodej a servis PC, autoservis, výroba klíčů

3. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy č. 6, 7, 8, 9, 10, 14 www.dszo.cz

4. Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrifikace

 • ANO

5. Pojmenování ulic

 • Okružní, Družstevní, Javorová, Nad Stráněmi, Slunečná, Větrná, U Trojáku,
  Dětská, Sportovní, Luční, Jílová, Polní, Křiby, Pod Křiby, Středová