Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo bylo ve Zlínském kraji zřízeno na živnostenském odboru Magistrátu města Zlína, a to na základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst »

Hlavním cílem jednotného kontaktního místa (JKM) je usnadnit začínajícím podnikatelům vstup do podnikání, příp. zmírnění překážek pro stávající podnikatele, kteří mají zájem o rozšíření svých podnikatelských aktivit nejen na území ČR, ale i v jiných členských státech EU, EHP nebo Švýcarské konfederaci. Kromě toho JKM poskytuje také celou škálu dalších služeb a to nejen pro podnikatele.

Ve smyslu české právní úpravy má jednotné kontaktní místo dvě hlavní funkce a to informační a zprostředkovatelskou.

 V rámci informační služby JKM poskytuje

 • informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů,
 • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
 • obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU,
 • obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU. 

V rámci zprostředkovatelské služby JKM: 

 • zajistí předání žádosti o oprávnění k podnikání, podanou na základě jiného právního předpisu, příslušnému správnímu orgánu, který je o této žádosti oprávněn rozhodovat,
 • přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu a to:
  • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

JKM poskytuje poradenské a zprostředkovatelské služby bezplatně. Nejedná se však o právní poradenství a JKM nemůže řešit konkrétní věci či spory, které by šly nad rámec zákona o volném pohybu služeb.

I přesto, že se pracovníci JKM snaží poskytovat informace v co nejkratším čase, nelze vzhledem k šíři poskytovaných informací, zejména pak v případě informací získávaných ze zahraničí, garantovat poskytnutí odpovědi na počkání.

V České republice tvoří síť jednotných kontaktních míst kromě živnostenského odboru Magistrátu města Zlína dalších 14 obecních živnostenských úřadů působících v sídle kraje a jedno elektronické jednotné kontaktní místo. 

Kontakt na JKM ve Zlíně:

Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský

adresa: Zlín, Zarámí 4421
telefon: +420 577 630 914
fax: +420 577 630 921
e-mail: jkm@zlin.eu

nebo lze podat žádost o informace přímo prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře, který je k dispozici v českém nebo anglickém jazyce: 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00 - 14:00 (po předchozí domluvě) 

Seznam jednotných kontaktních míst v ČR: 

 • Magistrát města Brna – obecní živnostenský úřad
 • Městský úřad Černošice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města České Budějovice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Hradec Králové – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Jihlavy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Karlovy Vary – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Liberec – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Olomouce – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ostravy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Pardubic – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Plzně - obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ústí nad Labem – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Zlína – Odbor živnostenský
 • Úřad městské části Praha 1 – obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 7 – obecní živnostenský úřad

< english version >