Jaroslavice

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

JaroslaviceMístní část Jaroslavice leží asi 3 km na jihovýchod od centra Zlína. Rozloha je 432 ha. Místní část má celkem 316 čísel popisných (k 22. 1. 2013) a 802 obyvatel k 31. 12. 2015. Pro svoji polohu v klínu kopců došlo v 60. a 70. letech ke vzniku 2 chatařských oblastí. Jedna se nachází v dolní části ulice U Potoka a v horní části za hřištěm je zahrádkářský sad "Na vrše". V r. 1933 byl zde vybudován hřbitov, v r. 1909 kaple, která je zasvěcena sv. Anně.

1. Památky

 • kaple sv. Anny
 • památník padlých z 2. světové války (z r. 1948)
 • pomník padlých v 1. světové válce
 • kříž na místním hřbitově
 • kříž v polích za hřištěm
 • kříž nad hasičskou zbrojnicí
 • kříž na Pasekách

2. Kultura, vzdělání, sportovní vyžití a volný čas
    Organizace a spolky
    Místní zvyky

 • dětské hřiště - u bývalé školy
 • hřiště na návsi - v r. 2012 vzniklo po rekonstrukci staré točny
 • TJ Sokol (založen v r. 1934) - fotbalový oddíl využívá místní hřiště (vybudováno v r. 1938, v současné době úprava - na travnaté) (odkaz na internetové stránky)
 • Sbor dobrovolných hasičů (založen v r. 1934), využívá hasičskou zbrojnici vč. sálu, 2x ročně sběr železného šrotu, pravidelná činnost s mládeží ( odkaz na internetové stránky)
 • jarní a podzimní setkávání občanů před budovou bývalé školy
 • dětský den
 • Svatoannenská pouť koncem července - v r. 2010 u příležitosti 100. výročí od vysvěcení kaple sv. Anny byl přítomen arcibiskup Jan Graubner
 • vánoční strom na návsi

3. Potoky

 • Jaroslavický potok (ve správě organizací Lesy ČR, s.p. a Povodí Moravy, s.p.)

4. Doprava

5. Vodovod

 • ANO (ve správě VaK a.s.)

6. Kanalizace

 • probíhá kanalizace s následnými opravami komunikací (chybí dolní část + Pasička + Drahy)

7. Plynofikace

 • NE

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 • v dolní části Jaroslavic je špatný televizní signál a také špatné připojení internetu 
 • od r. 1930

9. Elektrifikace

 • od r. 1936

Pojmenování ulic

 • od. 1. 7. 2005

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO

Fotogalerie místní části Jaroslavice

polyfunkční dům Anenská č. p. 119 (Kancelář místní části Jaroslavice, Zlínské kluby seniorů - klub Jaroslavice, Lesní školka Na Pasece II - Jaroslavice) (autor: MMZ, OKP) Jaroslavice - dětské hřiště - před multifunkčním objektem (bývalou školou - před rekonstrukcí) Jaroslavice - dětské hřiště - před multifunkčním objektem (bývalou školou - před rekonstrukcí) Hasičská zbrojnice Jaroslavice - kaplička Jaroslavice - vývěsní skříňky Jaroslavice - vývěsní skříňky Jaroslavice - plakátovací plocha altán Jaroslavice - dětské hřiště - před multifunkčním objektem (bývalou školou - před rekonstrukcí) hřiště Pasekářská stezka Stezka gymnázium