Interhotel Moskva, Velke kino, obchodní dům a tržnice

13. Společenský dům - Interhotel Moskva

tel.: 577 561 111
url: www.moskva-zlin.cz

Podle studie architekta Miroslava Lorence z roku 1931 byl postaven železobetonový skelet. V průběhu výstavby se T. Baťa s architektem Lorencem nepohodl a nařídil, aby se ve čtvrtém podlaží postavily dva vzorové pokoje, a to jeden arch. Gahurou a druhý arch. Karfíkem. Na základě projektu Vladimíra Karfíka byla budova dokončena v roce 1933. Jedenáctipodlažní objekt se v té době stal hlavním společenským střediskem města. V prvním a druhém podlaží jsou restaurace, kavárny, klubovny, herny a reprezentační místnosti. Kapacita hotelu je 300 pokojů. V jedenácté etáži je vyhlídková terasa.

Hotel se specializuje na pořádání různých společenských (např. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, Mezinárodní internistické dny) a firemních akcí v kongresovém sále a saloncích. Přímo v hotelu se nabízí široká škála doplňkových služeb - fitcentrum s whirlpoolem a saunou, solárium, kadeřnictví, kosmetika, bowling, prodejna upomínkových předmětů, minimarket, cukrárna aj.

14. Velké kino

tel.: 577 432 936
e-mail: velke.kino@ateliery.cz 
url: www.velkekino.cz

Velké kino bylo postaveno v roce 1933 původně jako provizorium. Budovu navrhovalo stavební oddělení firmy Baťa, a. s., Zlín. Autorství je připisováno F. L. Gahurovi, ale prokázáno je až při úpravě interiéru na divadelní sál v roce 1939. Po výstavbě bylo kino vlastně prvním objektem kulturního vybavení města, určeným pro masové návštěvy a dimenzovaným pro tehdy neuvěřitelných 2270 osob! Bylo určitě největším kinem v předválečném Československu a zřejmě i ve střední Evropě. Stalo se svým jednoduchým kubusem neodmyslitelnou součástí náměstí a podtrhlo dominantní postavení Společenského domu na jeho jižní straně.

15. Obchodní dům a Tržnice

V roce 1927 byl postaven první obchodní dům, dnešní tržnice, s křídlem kiosků, které byly později zbourány. Kromě obchodů v ní byly i jídelna a kino. Tuto budovu navrhla a postavila firma A. Jambor, "autorizovaný civiIní inženýr pro architekturu a pozemní stavby v Hranicích".

Šlo o první aplikaci železobetonového skeletu továrních budov na budovy veřejné. Teprve o 5 let později v roce 1932 byl postaven v blízkosti prvního obchodního domu další devítipodlažní obchodní dům. Na projektu patrně participoval architekt Gahura.