Infrastruktura do základních škol ve Zlíně

Hlavním cílem projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně je systémové opatření statutárního města Zlína směřující k zajištění potřebné úrovně vybavení pro odborné vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy v deseti základních školách zřizovaných statutárním městem Zlín.

Dílčími cíli projektu jsou:

 • stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy) deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlín;
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlín včetně zabezpečení bezbariérovosti;
 • zajištění vnitřní konektivity deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlín.

Účelem realizace projektu je zvýšení kvality vzdělávání v rámci deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlín ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodních věd je ve správním obvodu statutárního města Zlína jedním ze základních předpokladů pro budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Realizace proběhne v těchto 10 základních školách zřízených statutárním městem Zlín:

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace
 • Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace

Předpokládané celkové výdaje projektu: 67 324 890 Kč. Předpokládaná výše dotace: 60 592 401 Kč.  

Projekt získal finanční podporu v rámci výzvy č. 47 Integrovaného regionálního operačního programu.  

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu