Informace z oddělení prevence kriminality a sportovišť

Žádost o účelový příspěvek z rozpočtu SMZ na krátkodobý projekt primární prevence

Pozn.
Žádost o účelový příspěvek může podat jen škola, jejímž zřizovatelem je statutární město Zlín,
a to pouze 1 v daném školním roce.

Prevence SMZ

Prevence MV ČR

 Zpravodaj Ministerstva vnitra České republiky Prevence do každé rodiny

Cílem zpravodaje je poskytnout informace, které mohou napomoci občanům ochránit jejich zdraví a majetek před trestnými činy, informovat o novinkách v oblasti technického zabezpečení nebo poskytnout instrukce uplatnitelné v běžném životě.
Lze v něm nalézt i příspěvky, zkušenosti, nápady a doporučení.

Obsah: