Informace pro pozůstalé

  • dostavit se do místnosti obřadníka asi 20 minut před začátkem obřadu ke konzultaci smutečního sprojevu s řečníkem, vysvětlení průběho obřadu (obřadník), upřesnění hudební produkce s hudebníkem a možnost v případě zájmu objednání fotografa.
  • kontrolu květinových darů provádí objednavatel před započetím obřadu, případné reklamace je nutno uplatnit ihned u obřadníka, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • po zpopelnění tělesných ostatků jsou doklady o zpopelnění předány pohřební službě, která je doručí objednavateli, současně s dokladem je odeslána faktura za provedené služby, pořípadě jiné doklady. Osobní doklady zesnulého vrací matrika poštou.
  • faktury je možné uhradit přímo na místě v hotovosti, poštou či převodem přes banku.
  • urnu se spolelněnými ostatky je možné si vyzvednout každou
  • středu v době od 8.00 - 17.00, popřípadě Po - Pá v době 8.00 - 15.00.
  • Urna bude vydána pouze nositeli dokladu o zpopelnění.