Informace o účelech zpracování osobních údajů

dle jednotlivých útvarů

Odbor ekonomiky a majetku
Odbor informatiky
Odbor kanceláře primátora
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Odbor Kulturní centrum
Odbor kultury a památkové péče
Odbor městské zeleně
Odbor občansko-správních agend
Odbor právní
Odbor realizace investičních akcí
Odbor sociálních věcí
Odbor stavebních a dopravních řízení
Odbor školství
Odbor vnitřní správy
Odbor živnostenský
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení cestovního ruchu a informací
oddělení koordinace projektů
oddělení krizového řízení a obrany
oddělení personální a vzdělávání
oddělení prevence kriminality a sportovišť
oddělení prostorového plánování
oddělení tiskové
oddělení veřejnosprávní kontroly
útvar interního auditu
Městská policie Zlína

Nejsou-li informace o účelech zpracování osobních údajů zde uvedeny, jsou k dispozici u jednotlivých pracovníků příslušných útvarů statutárního města Zlína.