Hvozdná

Územní plán Hvozdná (úplné znění k 28. 10. 2017)

Změna č. 1 Územního plánu Hvozdná

Územní plán Hvozdná (původní znění)

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hvozdná