Historie partnerských vztahů měst v ČR

Jestliže Evropa se k partnerství měst stavěla čelem od 50. let, v tehdejším Československu to bohužel nebylo vzhledem k politické situaci možné. V druhé polovině 60. let v souvislosti s politickým uvolněním začala města přece jen navazovat oficiální či neoficiální kontakty s obcemi jiných států. Po roce 1968 však tyto vztahy musely být přerušeny. I když spousta partnerů nadále spolupracovala, platila mnohem přísnější pravidla; každé partnerství např. podléhalo registrační povinnosti.

Po roce 1989 prošla oblast spolupráce partnerských měst významnými změnami, a to v souvislosti s reformou územní správy a samosprávy, která městům především umožnila navazovat přímé kontakty se zahraničními partnery dle jejich vlastního výběru. Nebylo výjimečné, že se nyní města začala vracet k zpřetrhaným kontaktům a navazovat další a další partnerství.

Ve vztahu k sousedům má tato aktivita nejdůležitější rozměr, neboť tyto vztahy jsou tvořeny především běžnými kontakty lidí, měst a obcí na krátkou vzdálenost přes hranice. Z iniciativy našich příhraničních měst a jejich partnerů v sousedních zemích vzniklo v minulých letech několik euroregionů, jejichž síť dnes pokrývá velkou část hranic státu.