Fond pro mezinárodní styky

Formulář žádosti

Od roku 2020 se budou žádosti o dotace podávat elektronickou formou. Odkaz na elektronický formulář naleznete zde: https://formulare.zlin.eu/zadostmezinarodnistyky

Formulář pro podávání žádostí je přístupný pouze od 19. 10. 2020 do 24.2.2021 do 16:00 hodin.

Pozn.: Po kliknutí na odkaz můžete být vyzváni k instalaci doplňkového softwaru, který si prosím nainstalujte.

Postup odeslání žádosti – organizace, které mají datovou schránku:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolíte odeslání formuláře pomocí možnosti Odeslat přes datovou schránku, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do své datové schránky,
 • po odeslání si formulář stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač.

Postup odeslání žádosti – organizace disponující elektronickým podpisem:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolíte možnost Elektronicky podepsat a odeslat e-mailem. Formulář podepíšete svým zaručeným elektronickým podpisem,
 • po odeslání si formulář stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač.

Postup odeslání žádosti – organizace, které nemají elektronický podpis:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolte možnost Vytisknout vyplněný formulář,
 • formulář se zobrazí ve formátu „pdf", který vytisknete, současně si soubor stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač,
 • vytištěný formulář orazíte, podepíšete a dodáte ho na Odbor kanceláře primátora, paní Michaela Novosadová, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín (osobně na OKP nebo podatelnu nebo poštou).

Související odkazy