Fond mládeže a tělovýchovy

Fond je zřízen k podpoře činností v oblasti dětí a mládeže, tělovýchovy a k podpoře programů v oblasti sociálně patologických jevů. Z prostředků fondu jsou podporovány zejména dětské, mládežnické a sportovní organizace a organizace zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů.

Související odkazy