FINANČNÍ HARMONOGRAM IPRM

Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech - jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP Střední Morava, v EUR.

V závorce jsou uvedeny skutečnosti/ předpoklady čerpání dotace ROP, v EUR
Aktivita

rok 2010
v EUR
rok 2011
v EUR
rok 2012
v EUR
rok 2013
v EUR
rok 2014
v EUR
Celkem v EUR
1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život

13 864 066
(11 784 456)
0 570 470
(484 899)
15 209
(12 928)
0 14 449 745
(12 282 283)
1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury pro kulturu a společenský život 0 0 0 0 1 282 792
(1 090 973)
1 282 792
(1 090 373)
1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch

0 0 0 2 932 145
(2 492 323)
0 2 932 145
(2 492 323)
1.2.2 Přístupové cesty


0 0 0 2 511 789
(2 135 021)
0 2 511 789
(2 135 021)
Celkem v EUR


13 864 066
(11 784 456)
0 570 470
(484 899)
5 459 143
(4 640 272)
1 282 792
(1 090 373)
21 176 471
(18 000 000)

Pozn.: Plán čerpání dle jednotlivých aktivit a v letech uvedený v tabulce je orientační. Pro Řídící orgán ROP Střední Morava je závazné dodržet celkový finanční objem IPRM v EUR. Jelikož jsou jednotlivé výzvy vyhlašovány v Kč, je nutno v celkovém finančním objemu na dané období v Kč zohlednit posilující kurz koruny a případně úměrně tomuto snížit