Filharmonie Bohuslava Martinů

Kongresové centrum Zlín
tel. 577 005 742, 734 641 782, e-mail: pokladna@filharmonie-zlin.cz,
www.filharmonie-zlin.cz, po–čt 10–18 hod. a pá 10–16 hod.

3. a 5. února v 19:00 h C5
DAGMAR PECKOVÁ A ŠTEFAN MARGITA

12. února v 19:00 h B3
SIMONA HOUDA ŠATUROVÁ

19. února v 19:00 h A4
IVAN ŽENATÝ

19. února v 18:15 h Malý sál
POVÍDÁNÍ O HUDBĚ S JAROMÍREM JAVŮRKEM

24. února v 19:00 h K3
SEOUL STRING TRIO
Hyuna Kim, housle; Do-Yeon Kim, viola; Meehae Ryo, violoncello

26. února v 19:00 h B4
JANA BOUŠKOVÁ
Sólistka: Jana Boušková, harfa

26. února v 18:15 h Malý sál
POVÍDÁNÍ O HUDBĚ S JAROMÍREM JAVŮRKEM