Filharmonie Bohuslava Martinů

Kongresové centrum Zlín
tel. 577 005 742, 734 641 782, e-mail: pokladna@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz, po – čt 10–18 hod. a pá 10–16 hod.

Prodej předplatného na 69. koncertní sezonu 2014/2015 do 30.9.2014.
Od 1.9.2014 začíná prodej jednotlivých vstupenek na veškeré koncerty FBM.

17. září v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
BEDŘICH SMETANA – MÁ VLAST
Koncert Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně k 100. výročí narození Tomáše Bati jr.

25. září – 23. října
HARMONIA MORAVIAE 2014 – 12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

25. září v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
IGOR ARDAŠEV
Zahajovací koncert HM
P. I. Čajkovskij: Koncert pro klavír č. 1 b moll, op. 23
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

2. října v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
LA TRAVIATA
G. VERDI: La traviata, koncertní provedení opery
Povídání o hudbě s Jaromírem Javůrkem v 18.15 v Malém sále Kongresového centra.

5. října v 18 hod. kostel na Jižních Svazích
JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

7. října v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
EUGEN INDJIĆ - KLAVÍRNÍ RECITÁL
L. van Beethoven, R. Schumann, F. Chopin

11. října v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
ROLANDO VILLAZÓN

16. října v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
POCTA LUBOŠI SLUKOVI
A. Dvořák: Symfonické variace, op. 78
L. Sluka: Kladské písně a balady
L. Van Beethoven: Symfonie č. 2 D dur, op. 36
Povídání o hudbě s Jaromírem Javůrkem v 18.15 v Malém sále Kongresového centra.

23. října v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
ORQUESTRINA BABORAK
N. Rota, G. Fauré, L. Kogan, A. Piazzolla, M. Ravel