Filharmonie Bohuslava Martinů

Kongresové centrum Zlín
tel. 577 005 742, 734 641 782, e-mail: pokladna@filharmonie-zlin.cz, 
www.filharmonie-zlin.cz,  po–čt 10–18 hod. a pá 10–16 hod.

19. června v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
od 18 hod. doprovodný program
BENEFIČNÍ KONCERT PRO „HANDICAP(?)" ZLÍN
Dasha, Petr Bende, F-dur Jazzband, Filharmonie Bohuslava Martinů, ZUŠ Zlín.