Filharmonie Bohuslava Martinů

Kongresové centrum Zlín
tel. 577 005 742, 734 641 782, e-mail: pokladna@filharmonie-zlin.cz, 
www.filharmonie-zlin.cz, po–čt 10.30–18 hod. a pá 10.30–16 hod.

3. dubna v 19 hod. B6 Kongresové centrum Zlín
JAKUB KLECKER A BRASS 6

10. dubna v 19 hod. A6 Kongresové centrum Zlín
TALENTINUM 2014

24. dubna v 19 hod. Kongresové centrum Zlín
Slavnostní koncert TALENTINUM 2014
PĚVECKÝ RECITÁL ADAMA PLACHETKY

29. a 30. dubna v 19 hod. C6 Kongresové centrum Zlín
FILMOVÉ MELODIE