Euromanažer

PROJEKT
"PARTNERSTVÍ PRO NOVOU STRATEGII ZLÍNSKÉHO KRAJE"

V prosinci 2005 uzavřelo statutární město Zlín se Zlínským krajem Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci projektu "Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje".

Hlavní úkol projektu

Zajištění organizačních, technických, personálních a ekonomických podmínek pro efektivní využívání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013 ve Zlínském kraji.

Specifické cíle projektu

 • vybudování krajského rozvojového partnerství se zapojením všech klíčových aktérů - potenciálních předkladatelů do programů EU i ČR na následující programovací období
 • programová příprava regionu na další programovací období 2007-2013
 • implementační příprava regionu a monitorovacího systému na další programovací období
 • zvyšování absorpční kapacity regionu
 • zvýšení kvality řízení v orgánech místní správy
 • realizace vzdělávacích aktivit
 • zefektivnění komunikace s cílovými skupinami a s veřejností

Na základě Smlouvy o partnerství o spolupráci v rámci projektu "Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje" byla na Magistrátu města Zlína vytvořena pracovní pozice EUROMANAŽER.

Náplň činnosti euromanažera

 • informační servis na území obce s rozšířenou působností o aktivitách projektů a o možnostech účasti v projektu ve všech sektorech (obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace)
 • zajištění vzdělávacích akcí
 • podpora vytváření společných projektů (obce, popř. i jiných subjektů)
 • organizační pomoc při pořádání místních kulatých stolů nad projektovými záměry
 • konzultace se zpracovateli projektů nad konkrétními problémy
 • konzultace se žadateli při vyplňování elektronických žádostí
 • spolupráce s ostatními euromanažery v rámci Zlínského kraje
 • informování veřejnosti o aktivitách projektu

Tyto aktivity se týkaly obcí správního obvodu statutárního města Zlína, neziskových organizací a podnikatelských subjektů v těchto obcích.

KONTAKT:
Ing. Marie Cepková

vedoucí Oddělení koordinace projektů
Magistrát města Zlína
nám. Míru 12
761 40 Zlín
tel.: 577 630 212
e-mail: mariecepkova@zlin.eu
 

Úřední hodiny:
Pondělí  8:00 - 17:00
Úterý       8:00 - 14:00
Středa    8:00 - 17:00
Čtvrtek    8:00 - 14:00
Pátek      8:00 - 14:00