Ekoškoly

Setkání školních koordinátorů EVVO 9. prosince 2014

S koncem roku 2014 jsme pozvali zlínské pedagogy - koordinátory environmentální výchovy, na pravidelné společné setkání. Předmětem jednání byla především výměna zkušeností a poskytnutí aktuálních informací o dění v oblasti EVVO.

Pedagogové se v příjemném prostředí navzájem sdíleli o své práci na škole, především z oblasti třídění odpadů, o zajímavých uskutečněných i plánovaných projektech na škole v oblasti EVVO.

Dalším podnětem k jednání bylo také využití dotací z Ekofondu – účelového fondu města Zlína, na ekologické výukové programy pro školy. Právě díky těmto dotacím se podařilo většině škol zahrnout do výuky zajímavější způsoby poznávání přírody a ekologie. Děti jsou nadšené z pobytu v jiném prostředí, než je třída ve škole, proto jsou vyhledávanými programy zejména programy v DDM Astra Zlín, ZOO Zlín nebo v Ekocentru Čtyřlístek, Veronica Hostětín a dalších.

DSCN3570