Ekofond

Formulář žádosti

UPOZORNĚNÍ

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR a s tím souvisejícím omezením vstupu veřejnosti do budovy Magistrátu města Zlína nebudou žádosti o dotaci z Ekofondu přijímány osobně na Odboru životního prostředí a zemědělství, ani na Odboru městské zeleně.

Vyplněnou vytištěnou žádost o dotaci vč. všech povinných příloh, lze předkládat do odvolání v úřední dny, tedy v pondělí (9 – 12 hod.) a ve středu (13 – 16 hod.) na podatelně Magistrátu města Zlína (vhodit do přihrádky)

nebo

zaslat poštou do na adresu Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství (v případě dotací na kácení stromů Odbor městské zeleně), Zarámí 4421 ,760 01 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky statutárního města Zlín: 5ttb7bs.

V případě potřeby Vám budou telefonicky nápomocni pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství na tel.: 577 630 951 nebo pracovníci Odboru městské zeleně na tel.: 577 630 961.

 

Správní rada Ekofondu statutárního města Zlína vyhlásila dne 1. 3. 2020 Výzvy k podání žádostí o dotace z Ekofondu statutárního města Zlína na rok 2020.

Od roku 2020 se budou žádosti o dotace podávat elektronickou formou.

Originální elektronické formuláře pro žádosti budou uvolněny k vyplňování od 1. 4. 2020 od 8:00 hodin vždy po dobu termínů v jednotlivých dotačních programech. V tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

FORMULÁŘE k vyplnění ZDE:

Odkanalizování objektů - https://formulare.zlin.eu/zadostekofondodkanalizovani
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta -
https://formulare.zlin.eu/zadostekofondevvo
Projekty na realizaci opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí ve statutárním městě Zlíně -
https://formulare.zlin.eu/zadostekofondprojekty

Údržba trvalého travního drnu - https://formulare.zlin.eu/zadostekofondtravnidrn
Odborné ošetření dřevin -
https://formulare.zlin.eu/zadostekofondosetrenidrevin
Kácení stromů -
https://formulare.zlin.eu/zadostekofondkacenistromu
Výsadba a údržba zeleně -
https://formulare.zlin.eu/zadostekofondvysadbazelene

Pozn. Po kliknutí na odkaz můžete být vyzvání k instalaci doplňkového softwaru, který si prosím nainstalujte.

Postup pro podání žádosti

Organizace a občané, které mají datovou schránku:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolíte odeslání formuláře pomocí možnosti Odeslat přes datovou schránku, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do své datové schránky,
 • po odeslání si formulář stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač.

Organizace a občané disponující elektronickým podpisem:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolíte možnost Elektronicky podepsat a odeslat e-mailem. Formulář podepíšete svým zaručeným elektronickým podpisem,
 • po odeslání si formulář stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač.

Organizace a občané, které nemají elektronický podpis:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolte možnost Vytisknout vyplněný formulář,
 • formulář se zobrazí ve formátu „pdf", který vytisknete, současně si soubor stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač,
 • vytištěný formulář podepíšete (případně orazíte) a odešlete jej poštou na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, 760 01 Zlín, v případě žádostí o dotace na kácení stromů na Odbor městské zeleně, Zarámí 4077, 760 01 Zlín.