Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice

Popis projektu: "Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice"

Jedná se o nově postavený dům s pečovatelskou službou, v němž je 16 bytů bezbariérových, tj. bytů, které jsou uzpůsobeny specifickým potřebám osob s nejrůznějšími druhy postižení. V domě je celkem k dispozici 39 bytových jednotek o velikosti 1+kk a 2+kk.

Stavbu pečovatelského domu město Zlín záhajilo v listopadu 2007 a v prosinci 2008 byl objekt uveden do provozu. Celkové náklady činily cca 79 mil. Kč.

Na realizaci stavby město Zlín získalo dotaci ve výši 5,64 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu 217 314 "Podpora výstavby podporovaných bytů".

 

Kontaktní osoba (informace o projektu):

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka

oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína

Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu

 

Kontaktní osoba (informace o přidělení bytu v tomto zařízení):

pí Renata Mořinglová, prodej bytů, byty zvláštního užívání

Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína

Tel.: 577 630 316, e-mail: renatamoringlova@zlin.eu

 

 

 

 

f3405a94-b-2-stavba-malenovice-488.jpg e2105a94-b-1-stavba-malenovice-502.jpg