Dům peněžnictví, 1993

Autor: Ing.arch. P. Hanulík, Ing.arch. J. Jílek

Objekt navazuje na administrativní komplex Průmyslových staveb a je jedním z prvních objektů ve Zlíně, postavený v postmodernistickém duchu. Šesti resp.sedmi podlažní budova netypického půdorysného uspořádání reaguje na stávající uliční čáry. Netypická je i hmotovým řešením a kombinací použitých materiálů. Sídlí vněm především Česká spořitelna a finanční úřad města, dále jsou zde restaurace a další gastronomická zařízení, obchody, autosalon, výtvarná galerie , butiky aj. V zalomené části půdorysu je interiér prolomen několika atrii, které umocňují prostorový dojem vnitřku. Venkovní, bohatě členěná fasáda je kombinací obkladů barvy červené a hnědých determálních skel. Terasy jsou využívány k venkovnímu posezení. Vtipně je řešen i parter s dnes už neodmyslitelnou možností bezbariérového vstupu do objektu.

Dům byl koncem 90.let rekonstruován pouze pro sídlo Česká spořitelna.

ec4057c4-b-2-1a.jpg c53057c4-b-1-1a.jpg 4505aec4-b-4-cs2.jpg 4405aec4-b-3-cs.jpg