Dům Dr. Zdeňka Minaříka / Avion /, 1938

Autor: Miroslav Lorenc

Řadový objekt je součástí homogenní zástavby někdejšího historického jádra města. Činžovní dům s obchodním parterem a 1. patrem je původně jedno z nejnoblesnějších Lorencových děl, nejen názvem evokující brněnský hotel Avion Bohuslava Fuchse. Miroslav Lorenc vytváří graficky pojaté průčelí s funkcemi odstíněnými zapuštěním či předstoupením výplně vůči rovině fasády.

Devalvace parteru a později celého objektu je pro centrum Zlína nenahraditelnou ztrátou.

f210e9b4-b-4-skut-1.jpg d000e9b4-b-3-his-b.jpg b7ffd9b4-b-2-poh-b.jpg