Dům Bernarda Weinsteina, 1935

Autor: Max Tintner

Obytný dům s obchodním parterem je součástí homogenní zástavby někdejšího historického jádra města.

Objekt byl postaven jako obchodní a obytný dům p. Weinsteina, obchodníka a majitele módního závodu, v místě proluky v ulici Rašínově vedle tehdejšího domu manželů Weinsteinových, kteří tvořil nároží ulice Rašínovy a náměstí Míru. Původně projekt počítal s výstavbou domu na obou částech pozemku (proluka - bývalé zbořeniště a tehdejší nárožní dům) - tím bylo vytvořeno nové nároží do náměstí Míru.

Projektovaný dům byl stavebně rozdělen na 2 části. Započato bylo s částí v ulici Rašínově, nárožní část se však realizace nedočkala. Tím je vysvětleno neurčité vyznění arkýře, projektovaného původně na dvojnásobnou délku.I ve své kratší verzi je dům pozoruhodný svými "brněnskými" odlišnostmi - užitím opaxitu na fasádě a lícovými okny.

f858e7b4-b-2-bar-1.jpg f758e7b4-b-1-poh-1.jpg a3600cc4-b-5-rasinova1.jpg 6739ebc4-b-3-rasinova1.jpg 5839ebc4-b-4-rasinova2.jpg