Dopravní podnik Zlín, 1943-1972

Autor: akad. arch. Zdeněk Plesník

1943 - Vozovny č. 1

1949 - Vozovny č. 2

1956 - Vozovny č. 3

1958 - Administrativní budova s přilehlým jižním křídlem

1972 - Severní křídlo administrativní budovy, vozovny č. 4 a č. 5

Areál dopravního podniku je součástí zástavby údolí Nivy ve východní části města; pro tuto zástavbu je typický symetricky komponovaný urbanismus jednotlivých areálů (Baťova nemocnice, Obvodní ambulatorium, Zelené koupaliště, Dopravní podniky) - hlavní budovy těchto aerálů jsou dílčími urbanistickými dominantami, z nichž jedna - Administrativní budova DPZ - je součásně jednou z dominant Zlína a svou orientací potvrzuje podélnou urbanistickou osu v údolí Dřevnice (podobně jako Morýsovy a Drofovy Věžové domy).

Původně utilitární budova depa se segmentovým zastřešním, zasazená mezi Baťovské domky čtvrti Podvesné byla během 40. a 50. let doplňována dalšími objekzy stejného typu. Městotvornou kompozici vnesla do areálu až výstavba Plesníkovy Administrativní budovy se dvěma přilehlými křídly. Architektonicky jsou jejich průčelí výrazně strukturována, podle sdělení architekta Plesníka je plastické formování částečně inspirováno čínskou architekturou. Přesná symetrie, realistiky pojaté reliéfy nad vstupem i poněkud schématické užití některých tektonických prvků (u balkonů a oken schodiště) činí stavbu poněkud strnulou. Tím se vyděluje z Plesnikových nejlepších děl 50. a 60. let.

Objekt je řešen jako trojtrakt se střední chodbou, souměrný podle střední osy, na niž je situováno dvojramenné schodiště spojující všechna patra. Ke schodišti v patrech přilehlá z jedné strany sociální zařízení, z druhé výtah.

fef0b9c4-b-6-87467ab4-b-6-5-b.jpg abf0b9c4-b-2-01c57ab4-b-2-1-b.jpg 8cf0b9c4-b-3-39f57ab4-b-3-2-b.jpg 5df0b9c4-b-4-72067ab4-b-4-3-b.jpg 4af0b9c4-b-1-51557ab4-b-1-o-b.jpg 3ef0b9c4-b-5-96367ab4-b-5-4-b.jpg