Doprava

Činnosti odboru

Pracovníci zabezpečují činnosti na části úseku investiční dopravní výstavby města. Jedná se o rekonstrukce a opravy vozovek, chodníků, cyklostezek. Dále působí jako objednatel služeb a zároveň jako koordinátor výkonu a rozsahu služeb společnosti Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s.r.o., v oblasti městské hromadné dopravy a působí jako objednatel služeb pro obchodní společnost Technické služby Zlín, s.r.o.

Řídí, koordinují a kontrolují činnost externích pracovníků pověřených výkonem inženýrské činnosti. Plní další úkoly v oblasti samostatné působnosti města podle pokynů nadřízených a samosprávných orgánů.

Také odbor zajišťuje samosprávní část agendy vyhrazování parkovacích míst v součinnosti s OSaDŘ a zajišťuje správu a aktualizaci pasportu komunikací SMZ a připravuje podklady pro rozšiřování a změny pasportizace silniční sítě vyplývající z přebírání nových i stávajících komunikací do majetku SMZ.

Pravidelné informace o aktuálních uzavírkách a omezení souvisejících s opravami komunikací, rekonstrukcemi inženýrských sítí a dalších prací jsou nově k dispozici na městském webovém portálu http://mapa-uzavirek.zlin.eu.
Další informace k jednotlivým uzavírkám a omezením zobrazíte po rozkliknutí jednotlivé uzavírky.

Odbor dopravy nevykonává agendu státní správy jako je vyřizovaní řidičských průkazů nebo evidence vozidel.

Odbor dopravy

JménoFunkceTelefone-mail 
Neulinger David, Ing. vedoucí odboru 577630728 DavidNeulinger@zlin.eu  
Chaloupková Helena, Mgr. právník 577630615 HelenaChaloupkova@zlin.eu  
Moravec Pavel referent - TS + DSZO 577630719 PavelMoravec@zlin.eu  
Siverová Martina asistentka, referentka 577630716 MartinaSiverova@zlin.eu  
Zábojová Lucie spisová služba 577630679 LucieZabojova@zlin.eu  

Oddělení investic

JménoFunkceTelefone-mail 
Pecháček Libor, Ing. vedoucí oddělení 577630652 LiborPechacek@zlin.eu  
Dobešová Jitka investiční referent 577630722 JitkaDobesova@zlin.eu  
Sedláček Tomáš, Ing. investiční referent 577630632 TomasSedlacek@zlin.eu  
Kubáč Jaroslav investiční referent 577630724 JaroslavKubac@zlin.eu  
Poláček Martin, Ing. investiční referent 577630602 MartinPolacek@zlin.eu  
Staroba Jan, Ing. investiční referent 577630678 JanStaroba@zlin.eu  

Oddělení provozně-technické

JménoFunkceTelefone-mail 
Hlaváč Petr, Ing. vedoucí oddělení 577630607 PetrHlavac@zlin.eu  
Frolová Irena, Bc. asistent - vnější komunikace útvaru 577630744 irenafrolova@zlin.eu  
Kučera Vladimír, Ing. referent - dopravní značení 577630635 VladimirKucera@zlin.eu  
Ptáček Martin, Ing. provozně-technický referent 577630621 MartinPtacek@zlin.eu  
Martin Raška, Ing. referent - dopravní značení 577630635 MartinRaska@zlin.eu  
Hurtová Ivana, Ing. referent - koordinace staveb 577630609 IvanaHurtova@zlin.eu  

Středisko ekonomické

JménoFunkceTelefone-mail 
Janalíková Kristýna, , DiS. vedoucí střediska 577630717 KristynaJanalikova@zlin.eu  
Filáková Aneta, Bc. ekonomka 577630721 AnetaFilakova@zlin.eu  
Foukalová Eva, Bc. referent - výkup pozemků 577630723 EvaFoukalova@zlin.eu  
Mičková Jitka referent - výkup pozemků 577630627 JitkaMickova@zlin.eu  
Rudolecká Jana, Bc., DiS. ekonomka 577630741 JanaRudolecka@zlin.eu