Doprava

Odbor dopravy zabezpečuje činnosti na části úseku investiční dopravní výstavby města a v rámci provozního chodu dopravy.
Zabezpečuje rekonstrukce a opravy komunikací - vozovek, chodníků, cyklostezek. Dále působí jako objednatel služeb a zároveň jako koordinátor výkonu a rozsahu služeb společnosti Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o., v oblasti městské hromadné dopravy a působí jako objednatel služeb u společnosti Technické služby Zlín, s. r. o..

Odbor dopravy nevykonává agendu státní správy jako je vyřizovaní řidičských průkazů, evidence motorových vozidel či řešení dopravních přestupků - tuto agendu řeší Odbor občansko-správních agend.

Pravidelné informace o aktuálních uzavírkách a omezení souvisejících s opravami komunikací, rekonstrukcemi inženýrských sítí a dalších prací jsou nově k dispozici na městském webovém portálu http://mapa-uzavirek.zlin.eu.
Další informace k jednotlivým uzavírkám a omezením zobrazíte po rozkliknutí jednotlivé uzavírky.

Dokumenty a odkazy