Datová schránka

Od 1.9.2009 je možno komunikovat s naším úřadem prostřednictvím datové schránky, jak ukládá Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra a provozovatelem Česká pošta,s.p. Podrobné informace získáte na www.datoveschranky.infonebo na bezplatné infolince 270 005 200.

ID datové schránky statutárního města Zlín: 5ttb7bs

Související odkazy:

dokumenty ke stažení