Cyklostezka Husova - Centro, Zlín - Malenovice

Popis akce:

     Předmětem akce je realizace cyklostezky pro pěší a cyklisty, která spojuje aglomeraci sídliště Malenovice s obchodním komplexem Centro Zlín, hřbitovem a zahrádkářskou kolonií. Navrhovaná stezka přes ulici Husovu navazuje na cyklostezku, která prochází celým sídlištěm a končí v centrální části Malenovic. Stezku budou taktéž využívat cyklisté, kteří budou směřovat od Zlína směrem k Napajedlům, popřípadě k poutnímu místu Svaté Vodě. Cyklostezka je situována v prostoru stávajícího panelového chodníku, podél jednosměrné místní komunikace (ulice Tyršova).
Návrh stezky na jedné straně částečně zasáhne do profilu přilehlé komunikace a na druhé do prostoru mezi panelovým chodníkem a oplocením ovocné školky. Stezka je ukončena před propustkem nad bezejmennou vodotečí. Od obchodního centra na tento propustek navazuje účelová komunikace, zajišťující přístup ke vstupům do objektu. V místě ukončení cyklostezky je na ulici Tyršovu napojena stykovou křižovatkou účelová komunikace k zahrádkářské kolonii.

dokumenty ke stažení

.pdf 10_03 278 kB

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email.: jaroslavkubac@zlin.eu