Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Sřední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 13. 8. 2012 (usnesení číslo 377/VRR38/12) byla předložená projektová žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Hlavním cílem projektu je vytvořit bezpečnou a efektivní cyklistickou infrastrukturu zajišťující propojení regionálního centra statutárního města Zlína a obce Lukova a napojit tato sídla na regionální i celostátní cyklistickou infrastrukturu. Toho bude dosaženo dobudováním regionálně významné cyklistické stezky (R6) mezi ZOO Lešná a obcí Lukov dle Koncepce rozvoje cyklodopravy Zlínského kraje s komfortním asfaltovým povrchem. Doplňkově bude cyklostezka vybavena dalším zařízením za účelem zvýšení komfortu uživatelů (odpočívky, stojany, odpadkové koše, altán).

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt „Cyklistická stezka Lešná – Lukov, část Zlín" z ROP Střední Morava, jehož předmětem je vybudování cyklostezky o šířce 3 m a celkové délce 1,38 km, byla podepsána dne 15. 11. 2013.

 

Celkové předpokládané výdaje projektu 11 810 397,00 Kč
Výše schválené dotace z ROP 9 508 013,72 Kč

Odkaz

Region soudržnosti Střední Morava www.rr-strednimorava.cz
 
Projekt byl schválen k financování Výborem Regionální rady dne 13.08.2012. Více na: http://www.rr-strednimorava.cz/folder/122/

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Juřenová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 246, email: petrajurenova@zlin.eu 

dokumenty ke stažení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12