čtyřdomek s mansardovou střechou

Autor: Jan Kotěra,1923

Dům je nejstarším dochovaným příkladem baťovské firemní výstavby pro zaměstnance. Byl postaven jako součást skupiny mansardových domků, tzv. "pětidomí", jež lemovaly Kotěrovu ulici. Šlo o domky určené pro 4 rodiny o vnějším půdorysu 17 x 8 m. Bydlení bylo situováno ve dvou etážích, z toho každý byt v samostatné etáži. K bytu patřil i kurník, chlévy a zahrada. Šlo o úsporné, ale kultivovaně řešené domky pro dělníky. Tři ze skupiny byly zničeny při náletu v r. 1944, další byl zbourán v r. 1987 při stavbě budovy nynější univerzity na Mostní ulici.

f66f4ec4-b-3-rd-mansarda03.jpg d76f4ec4-b-4-rd-mansarda04.jpg 946f4ec4-b-1-rd-mansarda.jpg 166f4ec4-b-2-rd-mansarda02.jpg