COMMUNITIES IN BLOOM 2010

Město Zlín se v roce 2010 účastnilo již popáté v rámci mezinárodní kategorie kanadské soutěže Communities in Bloom (Města v květu). Jedná se o typ soutěže, kde není hlavním smyslem a cílem hodnotit pouze zeleň v podobě rozkvetlého města, to je jen jednou z několika složek hodnocení. Dalšími a podstatnými hodnotícími kritérii je např. dědictví, odkaz (v případě našeho města se jedná o zacházení s odkazem T. Bati a především jeho továrním komplexem), městské lesy (do nichž je hlavně zahrnuta i zeleň intravilánu, tj. městské parky), nakládání s odpady, ekologické smýšlení města, spolupráce s obyvateli a neziskovými organizacemi, usazení a propojení města s okolní krajinou. Snaha OMZ přinesla "ovoce", město Zlín ve své kategorii zvítězilo a mohlo si na slavnostním ceremoniálu v Kanadě, městě Halifax 30.10.2010 převzít 1. cenu. Nejen pro odbor městské zeleně, ale pro celé město je to velký úspěch, kterého si vážíme a který nás snad bude posunovat dopředu nadále.

Účast v CiB v minulých letech potvrdila, že pro město bylo toto angažmá vždy zdrojem inspirace a novým impulsem a přineslo mu především nové zkušenosti v oboru, stejně jako mezinárodní prestiž.

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Pecharová, odbor městské zeleně MMZ, tel. 577 630 321

communities-in-bloom-2010-1.jpg communities-in-bloom-2010-102.jpg communities-in-bloom-2010-84.jpg communities-in-bloom-2010-72.jpg communities-in-bloom-2010-55.jpg communities-in-bloom-2010-51.jpg communities-in-bloom-2010-106.jpg communities-in-bloom-2010-93.jpg communities-in-bloom-2010-86.jpg communities-in-bloom-2010-85.jpg communities-in-bloom-2010-82.jpg communities-in-bloom-2010-81.jpg communities-in-bloom-2010-78.jpg communities-in-bloom-2010-77.jpg communities-in-bloom-2010-76.jpg communities-in-bloom-2010-75.jpg communities-in-bloom-2010-73.jpg communities-in-bloom-2010-99.jpg communities-in-bloom-2010-98.jpg communities-in-bloom-2010-97.jpg communities-in-bloom-2010-96.jpg communities-in-bloom-2010-95.jpg communities-in-bloom-2010-94.jpg communities-in-bloom-2010-92.jpg communities-in-bloom-2010-91.jpg communities-in-bloom-2010-90.jpg communities-in-bloom-2010-89.jpg communities-in-bloom-2010-88.jpg communities-in-bloom-2010-87.jpg communities-in-bloom-2010-52.jpg communities-in-bloom-2010-83.jpg communities-in-bloom-2010-80.jpg communities-in-bloom-2010-79.jpg communities-in-bloom-2010-74.jpg communities-in-bloom-2010-71.jpg communities-in-bloom-2010-70.jpg communities-in-bloom-2010-69.jpg communities-in-bloom-2010-68.jpg communities-in-bloom-2010-67.jpg communities-in-bloom-2010-66.jpg communities-in-bloom-2010-65.jpg communities-in-bloom-2010-116.jpg communities-in-bloom-2010-115.jpg communities-in-bloom-2010-64.jpg communities-in-bloom-2010-63.jpg communities-in-bloom-2010-62.jpg communities-in-bloom-2010-61.jpg communities-in-bloom-2010-60.jpg communities-in-bloom-2010-59.jpg communities-in-bloom-2010-58.jpg communities-in-bloom-2010-57.jpg communities-in-bloom-2010-56.jpg communities-in-bloom-2010-54.jpg communities-in-bloom-2010-53.jpg communities-in-bloom-2010-114.jpg communities-in-bloom-2010-113.jpg communities-in-bloom-2010-112.jpg communities-in-bloom-2010-111.jpg communities-in-bloom-2010-110.jpg communities-in-bloom-2010-109.jpg communities-in-bloom-2010-108.jpg communities-in-bloom-2010-107.jpg communities-in-bloom-2010-105.jpg communities-in-bloom-2010-104.jpg communities-in-bloom-2010-103.jpg communities-in-bloom-2010-101.jpg communities-in-bloom-2010-100.jpg communities-in-bloom-2010-13.jpg communities-in-bloom-2010-50.jpg communities-in-bloom-2010-49.jpg communities-in-bloom-2010-48.jpg communities-in-bloom-2010-47.jpg communities-in-bloom-2010-46.jpg communities-in-bloom-2010-40.jpg communities-in-bloom-2010-21.jpg communities-in-bloom-2010-20.jpg communities-in-bloom-2010-9.jpg communities-in-bloom-2010-8.jpg communities-in-bloom-2010-7.jpg communities-in-bloom-2010-6.jpg communities-in-bloom-2010-5.jpg communities-in-bloom-2010-45.jpg communities-in-bloom-2010-44.jpg communities-in-bloom-2010-43.jpg communities-in-bloom-2010-42.jpg communities-in-bloom-2010-41.jpg communities-in-bloom-2010-39.jpg communities-in-bloom-2010-38.jpg communities-in-bloom-2010-37.jpg communities-in-bloom-2010-36.jpg communities-in-bloom-2010-35.jpg communities-in-bloom-2010-4.jpg communities-in-bloom-2010-34.jpg communities-in-bloom-2010-33.jpg communities-in-bloom-2010-32.jpg communities-in-bloom-2010-31.jpg communities-in-bloom-2010-30.jpg communities-in-bloom-2010-29.jpg communities-in-bloom-2010-28.jpg communities-in-bloom-2010-27.jpg communities-in-bloom-2010-26.jpg communities-in-bloom-2010-25.jpg communities-in-bloom-2010-24.jpg communities-in-bloom-2010-22.jpg communities-in-bloom-2010-18.jpg communities-in-bloom-2010-2.jpg communities-in-bloom-2010-16.jpg communities-in-bloom-2010-15.jpg communities-in-bloom-2010-14.jpg communities-in-bloom-2010-12.jpg communities-in-bloom-2010-11.jpg communities-in-bloom-2010-10.jpg