Členové

Členové Rady města Zlína

Jméno a přijmení Funkce Polit. strana
Ing. et Ing. Jiří KOREC primátor ANO 2011
MUDr. Miroslav ADÁMEK náměstek primátora STAN
Mgr. Pavel BRADA náměstek primátora ANO 2011
RNDr. Bedřich LANDSFELD náměstek primátora STAN
Michal ČÍŽEK uvolněný člen RMZ ANO 2011
Mgr. Aleš DUFEK náměstek primátora - neuvolněný člen RMZ KDU-ČSL
Bc. Kateřina FRANCOVÁ náměstkyně primátora - neuvolněná členka RMZ STAN
Jana BAZELOVÁ neuvolněná členka RMZ ANO 2011
Miroslav CHALÁNEK neuvolněný člen RMZ ODS
Ing. Jiří JAROŠ neuvolněný člen RMZ Piráti
Mgr. Pavel SIMKOVIČ neuvolněný člen RMZ STAN