Chodník v ul. Klábalská I, Zlín

Popis akce:

     Projekt řeší prodloužení chodníku na ul. Klabalská I v úseku od ul.Pasecká po ul.Klabalská II ve Zlíně.

     Nový chodník podél silnice ul.Klabalská I je navržen vést ve stávajícím zeleném pásu mezi silnicí a ploty sousedních RD, podobně jako v úseku stávajícího je nový chodník navržen s odsazením od silni-ce o zelený pás š.kolem 1m. Tento pás může v budoucnu sloužit pro rozšíření sinice ul.Klabalská.
     Materiálově je nový úsek chodníku navržen ze zámk.dl.6cm mezi bet.obrubníky š.1,8m+obrubníky. Vjezdy na pozemky k jednotlivým RD jsou navrženy přejezdem přes chodník ze zámk.dl.8cm šedé, se sníženým obrubníkem a s varovným pásem slepec.dlažby.

dokumenty ke stažení

.pdf C2_situ_0 768,29 kB

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email.: jaroslavkubac@zlin.eu