Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa

Popis akce:

     Předmětem stavby je vybudování nového chodníku podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská v m. č. Zlín – Štípa. Chodník je navržen v šířce 1,75 m, v místech křížení s vedlejšími komunikacemi jsou navrženy úpravy křižovatek a místa pro přecházení. Součástí stavby je zatrubnění stávající silniční příkopy vč. zřízení odvodnění přilehlé silnice III/4912 a vybudování opěrných zídek.  Celkově se jedná o vybudování cca 1,2 km nového chodníku.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu