Chodbové "Morýsovy" domy, 1947

Autor: Miroslav Drofa

V téže době jako věžové domy (1947) byly postaveny dva osmietážové chodbové tzv. "Morýsovy domy" (podle tehdejšího starosty Zlína). Každý má téměř 100 bytů a vysoký obytný standard. Oba mají tvořit provozní celek. Proto se v přízemí jednoho domu zřizuje malá restaurace pro obyvatele a mateřská škola, v přízemí druhého jesle. Poslední etáže jsou upraveny jako rekreační terasy se společenskými místnostmi. Dispozičně se jedná o trojtrakt, tradiční skelet má užší střední pole. V každém domě je 60 bytů dvoupokojových o obytné ploše 68 m2, 30 bytů třípokojových o ploše 85 m2 a 7 menších bytů. Vnitřní příslušenství bytů je uměle odvětráváno. V architektuře byl uplatněn tradiční modulový rytmus. Fasáda je z cihelného spárovaného zdiva, čímž se dosahuje vnitřní příbuznosti s prvky tradiční zlínské architektury. Vnější výraz ovlivňují balkóny z betonových prefabrikátů. Věžovými a Morýsovými domy vytvořil Drofa v panorámatu východní části města novou páteř výškových dominant, která se v dalších letech propojila až k městskému centru.

Objekty jsou od roku 2001 zapsány na Seznam nemovitých kulturních památek.

93d4b9c4-b-1-6ee9cbb4-b-1-1-2.jpg 64d4b9c4-b-2-220acbb4-b-2-2-2.jpg 33a4aec4-b-5-p1100130.jpg 25d4b9c4-b-3-a52acbb4-b-3-3-2.jpg 24a4aec4-b-6-p1090643.jpg 06d4b9c4-b-4-f27acbb4-b-4-4-2.jpg