Česká pojišťovna, 1982

Autor: Ing.arch. Ivan Bergmann

Ulice Zarámí se stává důležitou městskou tepnou. Právě zde, při zaústění do nám.Míru stojí objekt České pojišťovny. Výrazná hmota se žlutými rámy oken slouží jednak pojišťovně, jednak Průmyslovým stavbám. Obě instituce jsou pomyslně odděleny vysokým průjezdem do dvora. Ve zvýšeném přízemí jsou vstupní a komunikační prostory a technické zázemí objektu. Ve 2. - 4. NP jsou kanceláře, v 5. NP má pojišťovna zasedací místnost, archiv a jídelnu s bufetem.V roce 1986 byla budova nastavena o jedno patro s programem kancelářských prostor pro pojištění podnikatelské činnosti. Teprve touto nástavbou získal objekt ono vysoké měřítko kvality, kterým se Bergmannovy stavby ve Zlíně vyznačují.

V roce 2009 byla budova rekonstruována pro potřeby kanceláří Magistrátu města Zlína

eb211eb4-b-3-poj-pud-2.jpg c3c3aec4-b-5-pojistovna.jpg b6311eb4-b-4-poj-rez-2.jpg 81111eb4-b-1-poj-2.jpg 35c3aec4-b-6-pojistovna2.jpg 6c111eb4-s-2-poj-cel-1.jpg