Centrum firmy Impromat, 1994

Autor: Ing.arch. P. Hanulík

Objekt Impromatu je první částí uvažovaného komerčně-obchodního centra, které by mělo vzniknout v prostoru mezi tratí ČD a areálem ZPS. Budova Impromatu byla navržena tak aby vytvořila jeden celek se vstupem do ZPS. Tato myšlenka však nebyla realizována. Vlastní objekt je dvoupodlažní s kontrastem plných a prosklených ploch. Významnou roli hrají výrazné zámečnické konstrukce, splňující požadavky reklamně-komerční a barevné řešení : sytě červená barva obkladu a bílá rámů oken a dveří. Prostory skladové a servisní jsou rovněž dvoupodlažní resp.halové, zastřešeny vazníky. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet.

cb5057c4-b-1-1a.jpg aa6057c4-b-2-1a.jpg 857057c4-b-3-2a.jpg