Budova Lidové správy ( okresní úřad, správa sociálního zabezpečení ), 1950

Autor: Vladimír Karfík a Vladimír Kubečka

Budova je pouze fragmentem původně zamýšlené výstavby; byla postavena jako 1. etapa budov veřejných úřadů, které pozůstávaly ze 2 obdobných objektů spojených krčkem společenských sálů, společně tvořících dispozici tvaru písmene H. Komplex objektů měl na západní straně uzavírat náměstí Práce. Fasáda je redukována na tektonické prvky převážně vertikálního charakteru, jako jedna z prvních budov bez použití režného zdiva. touto proměnou se zlínská architektura kolem r. 1948 vyrovnává s dílem A. Perreta. Siluetu elegantně zakončuje z dáli viditelná trojitá klenba nadstřešní části.

Volně stojící výšková budova v mírně svažitém terénu, přiléhající ke státní silnici I/49 Zlín - Otrokovice, navazuje na urbanismus Baťovy továrny. Obdélníkový půdorys budovy je orientovaný ve směru V - Z; trojtraktový prostor s modulem 6,15 x 6,15 m (střední modul 3,2 x 6,15 m) je rozdělen montovanými příčkami na jednotlivé kanceláře; v centru dispozice umístěny výtahy, schodiště a sociální zařízení.

V 90- tých letech byla budova doplněna o střešní nástavbu, pro potřeby tehdejšího sídla kraje, v nekorespondujícím šedém odstínu. Dnes se v ní nachází úřady zlínského magistrátu.

fc74aec4-b-9-okres2.jpg 54797ab4-b-2-b-2.jpg aa497ab4-b-1-a-2.jpg 9764aec4-b-8-okres.jpg 3084aec4-b-10-okres3.jpg 40d97ab4-b-5-1-1a.jpg 31e97ab4-b-6-2-1a.jpg 3cb97ab4-b-4-d-2.jpg