Bezpečnost (nejen) dětí v digitální džungli

Letošní workshop pro ředitele ZŠ zapojených do projektu MAP II v ORP Zlín se týkal bezpečnosti (nejen) dětí v digitální džungli. Cílem setkání bylo posílení bezpečnostního povědomí vedení škol, otevření diskuse o důležitosti jeho rozvoje (nejen) u dětí a představení možností integrace této problematiky do výuky. Lektorem byl Ing. Jiří Kučík, na kterého se školy zapojené do projektu mohou obracet jako na sdíleného IT specialistu pro digitální bezpečnost. Po Novém roce bude toto téma nabídnuto i ředitelkám a ředitelům mateřských škol a rodičům.

dokumenty ke stažení

.pdf Prezentace 1722,88 kB