Bezbariérové řešení zastávek veřejné dopravy na silnici I/49, etapa 2015

Charakteristika projektu:

Předmětem akce je provedení bezbariérových úprav na třech zastávkách ve Zlíně (Louky křižovatka směr centrum a směr Otrokovice a zastávka Šrámkova, směr centrum), které se nachází na vysoce frekventované městské páteřní silnici I/49. V rámci stavebních úprav bude zvýšena nástupní hrana, záliv bude osazen speciálním obrubníkem, který umožní těsné přistavení vozidla k nástupní ploše. Plocha nástupiště bude upravena a vybavena signálními, vodícími a varovnými prvky dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění hromadných způsobů dopravy handicapovaným občanům (zejména osobám se sníženou schopností pohybu a orientace), důchodcům a rodičům s dětskými kočárky a to prostřednictvím odstranění fyzických bariér na zastávkách na městské páteřní komunikaci.

Harmonogram realizace:

09 – 12/2015

Předpokládaná struktura financování:

Celkové náklady projektu 1 940 986,31 Kč
Uznatelné náklady projektu 1 764 018,14 Kč
Dotace SFDI 1 499 000,00 Kč

dokumenty ke stažení

P1090128 P1090133 P1090137

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Juřenová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 246, email: petrajurenova@zlin.eu