Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část

 

Charakteristika akce: Stávající chodník podél silnice I/49 v centru Zlína vykazuje řadu destrukcí povrchu, bezbariérový přístup není zajištěn, šikmé parkování je řešeno nevhodně s ohledem na bezpečnost chodců, regionální autobusy zastavují na zastávce Divadelní přímo v jízdním pruhu vozovky. V rámci akce bude rekonstruován oboustranný chodník v délce 593,5 m vč. zajištění bezbariérového zpřístupnění, bude vybudován záliv na zastávce Divadelní, zastávka bude bezbariérově zpřístupněna, s ohledem na bezpečnost chodců bude usměrněno parkování, pohyb cyklistů bude vyčleněn do samostatného pruhu cyklostezky.

Hlavním cílem projektu je plné zpřístupnění řešeného úseku pěší komunikace podél silnice I/49 v centru Zlína osobám s omezenými schopnostmi pohybu a orientace a také zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v řešené lokalitě. Realizace projektu významně přispěje k naplnění připravovaného uceleného konceptu „Bezbariérová trasa Zlín centrum".

Harmonogram realizace: 3 - 7/2014

Náklady stavební části: 7 163 886 Kč
Dotace SFDI: 1 733 000 Kč

 

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Habuda, projektový manažer
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 166, email: martinhabuda@zlin.eu