Baťovy internáty, 1930 - 1937

Autor: František Lydie Gahura

Do nově rozvíjejícího se města Zlína přicházeli každoročně čtrnáctiletí mladí muži a ženy.Pro ně bylo nutno stavět ubytovací objekty - internáty a svobodárny.
První internát byl postaven přímo u továrny už v roce 1925, v roce 1965 byl pak zbourán.
V roce 1927 byla zahájena výstavba celé čtvrti pro hromadné ubytování.Dokončená urbanistická skladba dvou řad volně stávajících objektů internátů včetně studijních ústavů byla podřízena konfiguraci terénu,měla příznivý vztah k závodu a dodnes vytváří jednu z nejcharakterističtejších zlínských souborů. Tento parkový prospekt je dílem architekta F.L.Gahury a co do velikosti a estetické hodnoty nemá u nás obdoby.
Stavebně bylo použito klasického řešení , železobetonový nosný systém v půdorysném modulu 6,15 x 6,15 metrů s vnějšími výplněmi ze spárovaných cihel. Dispozičně se jedná o třítrakty se střední provozní chodbou. Přízemí objektů tvoří společenské a obslužné vybavení, další etáže jsou ubytovací, členěné na jednotlivé pokoje podle konstrukčních polí.
V roce 1930 byly postaveny v dalších částech města a jeho okolí první svobodárny, na Letné, ve čtvrti Díly, v Baťově - Otrokovicích.

V dnešní době jsou internáty částečně rekonstruovány, patří jak UTB tak jsou v soukromém vlastnictví a slouží jako prodejny, restaurace, kanceláře, jen částečně pro ubytování.

 

ff423ab4-b-7-o1.jpg b5323ab4-b-6-c-2a.jpg a9223ab4-b-5-b-1a.jpg 80123ab4-b-3-c-1a.jpg 61723ab4-b-8-int-a.jpg 50223ab4-b-4-sit-2a.jpg 3ab22ab4-b-2-sit-3a.jpg 2c322ab4-b-1-sit-a.jpg