Barumprojekt, 1987

Autor: Ing.arch. Karel Krčmář, rekonstrukce: ing.arch.Milan Kužela, Centroprojekt a.s., 2003

V roce 1974 započaly projektové práce na novou budovu v areálu Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie Louky s kapacitou 400 - 500 zaměstnanců . Budova Barumprojektu je koncipována jako solitér s třípodlažní podnoží, na kterou je v jižní části posazena pětipodlažní část klasické etážovky. Ve většině prostoru budovy se uvažovalo o možnosti variabilního členění půdorysu, i když byla řešena i varianta halového pracoviště. Pevné slunolamy vysunuté ze tří stran fasády v létě kolem poledne zastíní celé okno.Využita zde byla technologie zvedaných stropů. Ve vstupním prostoru dotváří architekturu kašna a výtvarným dílem "Zrození architektury" akad. sochaře Miroslava Dobeše.

e4fbfdb4-b-3-bar-1b.jpg 93bdfdb4-b-4-1-1b.jpg 09ebfdb4-b-2-bar-pud-2.jpg 06abfdb4-b-1-bar-sit-2.jpg