Bartošova čtvrť

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Mimořádné změny úředních hodin

Kancelář místní části Bartošova čtvrť bude z důvodu rekonstrukce uzavřena od 25. 1. 2021. Pro kontakt využijte emailovou adresu: kancelar_bartosovactvrt@zlin.eu nebo tel. číslo 577 630 188.

Informace o místní části

Orientační mapa Bartošova čtvrť

Místní část Bartošova čtvrť se nachází na východním okraji města Zlína. Jižní hranici tvoří trať Zlín – Vizovice. Ze severu je čtvrť oddělena řekou Dřevnicí a ze západu Dopravní společností Zlín – Otrokovice, s. r. o. Žije zde 1 854 obyvatel.

Z historických pramenů se o počátcích Bartošovy čtvrti dovídáme, že se k východnímu okraji zlínského katastru intenzivní baťovská výstavba přibližovala už ve 20. letech 20. století. Bylo zde zřízeno letiště (1924) a naproti němu přes řeku nemocnice (1927), k letišti se rychle blížily domky čtvrti Podvesné. V další etapě od počátku 50. let odtud městská zástavba postupovala dále východním směrem.

S tradicí zlínské architektury z červených cihel ladily dvě novostavby školních budov (1952, 1958) od architekta Drofy, vedle škol přibylo nové letní koupaliště nazývané "Zelené". Novostavba městského dopravního podniku (1956) od architekta Plesníka také ještě svým způsobem ctila "cihlovou" architekturu, avšak vzápětí už opodál začala vládnout panelová stavební technologie - začalo budování Bartošovy čtvrti. Projekt výstavby nového sídliště překročil za školami a koupalištěm přes Jaroslavický potok a vstoupil na území mezi Dřevnicí a železnicí. Nejprve tu byl r. 1957 zbudován montovaný dům (typ G 57), jiný experimentální dům (G 59) byl dokončen r. 1960, a přitom postupovala hromadná výstavba velkých panelových domů. Mezi r. 1958 a 1962 zde vyrostla Bartošova čtvrť jako první velké panelové sídliště ve Zlíně.

Do roku 1961 bylo postaveno 19 domů (tzv. stará Bartošova čtvrť). Jedná se převážně o 3 – 4 podlažní řadové domy. Pouze jeden dům je 6-ti podlažní, jedná se o tzv. Včelín. Ze stejného období pochází i zděný bytový dům s prodejnou potravin a výměníkovou stanicí či budova mateřské školky a jeslí. S desetiletým časovým odstupem a použitím odlišného způsobu výstavby bylo postaveno jedenáct 4 až 5-ti podlažních řadových a bodových domů. Na straně východní ohraničuje Bartošovu čtvrť zděný dům, který je protikladem k okolní panelové zástavbě, neboť je ukončen atypickou střechou. Na ulici Broučkova byl postaven Dům s pečovatelskou službou s 37 byty. V těsné blízkosti je také situován Domov s chráněných bydlením se 106 převážně jednopokojovými byty. Dále byla v letech 1994 – 1995 postavena Střední zdravotnická škola a v její blízkosti bylo vybudováno ubytování pro studenty.

1. Památky

 • budovy Základních škol Dřevnická 1788 a 1790

2. Kultura, vzdělávání

 • Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056
 • Jesle, M. Knesla 4056
 • Základní škola Zlín, Dřevnická 1790
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, www.szszlin.cz
 • Střední škola hotelová Zlín s. r. o., Dřevnická 1788, www.strednihotelova.cz
 • Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění  
 • Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě, detašované pracoviště

Sportovní využití a volný čas
Spolky a organizace, místní tradice

 • koupaliště Zelené
 • multifukční hala u koupaliště Zelené
 • multifukční sportoviště u ZŠ Dřevnická
 • cyklostezka
 • dětské hřiště a park Velryba, ostaní dětská hřiště
 • Dům s pečovatelskou službou
 • Dúm s byty zvláštního určení
 • cyklostezka

Služby

 • Krajská nemocnice T. Bati a lékarna
 • Dopravní společnost Zlín - Otrokovice s. r. o. www.dszo.cz
 • potraviny, supermarket
 • veterina
 • kynologické cvičiště
 • benzínová stanice
 • prodejna automobilů
 • autobazary
 • stavebniny
 • restaurace a výčepy

3. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy č. 2, 33 www.dszo.cz

4. Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrifikace

 • ANO

5. Pojmenování ulic

 • Dřevnická, Broučkova, Dukelská, M. Knesla, Zborovská
 • Peroutkovo nábřeží, Havlíčkovo nábřeží