Areál Lazy, městské lázně, památník Tomáše Baťi

7. Areál Lazy

Odbor městské zeleně ve spolupráci s Lesy České republiky zřídil nový areál turistických a cyklistických tras nad městskou částí Lazy. Dominantou areálu je altán "U spáleného dubu", podél stezek jsou k dispozici lavičky, odpočívadla a informační tabule, které seznámí turisty s místním ornitologickým průzkumem, s navrženýrn způsobem hospodaření lesa podle schváleného lesního hospodářského plánu a podobně. Stavby, které jsou vyrobeny ze dřeva, mají přírodní charakter a zapadají do místní krajiny.

8. Městské lázně STEZA, spol. s r.o.

tel.: 571 599 911
url: www.laznezlin.cz

Zimní lázně byly postaveny v roce 1946 podle projektu arch. Vladimíra Karfíka ve spolupráci s Ladislavem Ambrožkem a Josefem Holečkem na místě bývalé cihelny firmy Baťa, v blízkosti domovů mládeže a areálu základních a středních škol. Původně se zde nacházel bazén 12 x 25 m, kde se v současné době konají mimo jiné kurzy vodního aerobiku a potápění atd. V roce 1985 navázal arch. Jiří Kotásek stavbou 50m bazénu na stavbu 25m bazénu. Prostor mezi oběma krytými plovárnami je vyplněn venkovním bazénem, venkovním dětským brouzdalištěm, průlezkami a zelenou plochou k relaxaci. V areálu se dále nachází dětský bazén s ohřívanou vodou, pára, finská sauna, masáže, spinningové studio, posilovna, občerstvení, potápění s dětmi - Plaváček.

9. Památník Tomáše Bati - Dům umění, internáty

Do nově rozvíjejícího se města Zlína přicházeli každoročně čtrnácti letí mladí muži a ženy. Pro ně bylo nutno stavět ubytovací objekty - internáty a svobodárny. V roce 1927 byla zahájena výstavba celé čtvrti pro hromadné ubytování. Jedná se o dvě řady volně stojících objektů tří až pětipodlažních, stejně dlouhých (80 x 20 m). Dokončeny byly v roce 1937, autorem je arch. František Lydie Gahura. Přízemí objektů tvoří společenské a obslužné vybavení, další etáže jsou ubytovací, členěné na jednotlivé pokoje. V dnešní době jsou internáty využívány jen z poloviny pro ubytování.

V roce 1930 byly postaveny v dalších částech města a jeho okolí první svobodárny - na Letné, ve čtvrti Díly a v Otrokovicích - Baťově. 

V roce 1933 byla zahájena výstavba kulturního centra, které uzavírá stoupající parkový prospekt mezi internáty. Podle původního návrhu měl celý komplex obsahovat skupinu budov studijně vzdělávacího charakteru vrcholících na ose parku objektem Památníku Tomáše Bati. Došlo však jen k částečné realizaci objektu památníku a dvou studijních ústavů. Tvárnost železobetonového skeletu využil architekt Gahura k zajímavému řešení interiérů i exteriérů s působivými hladkými průběžnými zasklenými plochami. Památník Tomáše Bati, nejpůsobivější architektonické dílo F. L. Gahury, je moderní parafrází staveb vrcholné gotiky: jen opěrný systém a barevné vitráže, jen železobetonový skelet a sklo. V roce 1954 byl památník přestavěn (akademický architekt J. Staša) na Dům umění a vznikly zde prostory galerie výtvarného umění a zlínské filharmonie. V závěru roku 2010 se Filharmonie Bohuslava Martinů přestěhovala do nově postaveného Kongresového centra Zlín, v roce 2013 galerie do 14I15 Baťova institutu.