Architektura a územní plánování

Aktuálně

Oddělení prostorového plánování

  • vykonává činnost pro samosprávu a koncepční a regulační činnost při výstavbě a rozvoji města

Středisko územního plánování

prostřednictvím střediska územního plánování v rámci působnosti obce s rozšířenou působností (ORP):

  • pořizuje územně plánovací dokumentaci (územní plány a regulační plány)
  • územně plánovací podklady (územní studie a územně analytické podklady)
  • poskytuje územně plánovací informace v rámci své působnosti
  • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

v samostatné působnosti:

  • koordinuje komunikaci mezi pořizovatelem, politickou reprezentací města a zbytkem úřadu
  • připravuje materiály pro politickou reprezentaci města
  • komunikuje se zástupci veřejnosti a dalších institucí na poli urbanismu a územního plánování
  • spolupracuje s ostatními útvary 

Studie zaevidované v evidenci územně plánovací činnosti

Studie a projekty dalších odborů MMZ

Přehled kontaktů
Oddělení prostorového plánování
Ing. arch. Ivo Tuček  vedoucí oddělení  budova radnice, 4. patro, dv. č. 410  577 630 240
Jana Sýkorová sekretářka, ekonomka budova radnice, 4. patro, dv. č. 408 577 630 237
Ing. arch. Karel Humpola architekt budova radnice, 4. patro, dv. č. 409 577 630 237
Ing. arch. Ivana Holišová architekt budova radnice, 4. patro, dv. č. 409 577 630 277
Ing. arch. Aleš Ambros architekt budova radnice, 4. patro, dv. č. 409 577 630 297
středisko územního plánování
Ing. Petra Reichová vedoucí střediska budova radnice, 4. patro, dv. č. 403 577 630 239
Ing. arch. Baloušek Ondřej  pořizovatel územního plánu budova radnice, 4. patro, dv. č. 411 577 630 102
Mgr. Markéta Kulendová pořizovatel územního plánu budova radnice, 4. patro, dv. č. 404 577 630 144
ing. Tomáš Langer územně analytické podklady budova radnice, 4. patro, dv. č. 402 577 630 298
Jana Surovcová pořizovatel územního plánu budova radnice, 4. patro, dv. č. 404 577 630 106
Daniela Pešatová pořizovatel územního plánu budova radnice, 4. patro, dv. č. 402 577 630 236