Administrativní budova - Příluky, 1990

Autor: akad.arch. Z. Plesník

Dominantní stavbou při vjezdu do Zlína od východu je budova Foresbank, původně projektovaná pro VD Fotografia. Obrácená pyramida s horizontálním členěním využívá výškového rozdílu terénu, téměř 3 podlaží,do kterého je neomylně posazena. Horní ukončení stavby robustní střechou neodpovídá charakteru objektu není dílem arch.Plesníka. V průběhu výstavby změnil objekt několikrát majitele. Současné interiéry banky jsou vesměs dílem arch. J. Přehnala.

Dnes slouží budova firmě Gemini - soukromá oční klinika

f0e4aec4-b-4-foresbank2.jpg efd4aec4-b-3-foresbank.jpg 169737c4-b-1-1a.jpg 8ddc47c4-b-2-2a.jpg