Křižovatky ADHD

Ve středu 7. října 2020 proběhne v rámci projektu MAP II již druhý ročník konference Křižovatky ADHD, který je letos zaměřen na problematiku dětí s ADHD ve školním prostředí a je určen nejen pedagogům, asistentům a rodičům, ale i všem ostatním, kteří se o tuto tematiku zajímají.

Účastníci se mohou těšit na prakticky zaměřené příspěvky, vedené zkušenými lektory:

Žák s ADHD ve třídě – podpora fungování pomocí videotréninku interakcí (PhDr. Eva Šírová), Využití prvků muzikoterapie ve škole (Mgr. Jana Gavendová), Z praxe dětského psychiatra (MUDr. Vítězslav Kouřil), Práce s emocemi u neklidných dětí (Mgr. Tatiana Jopková, Mgr. Jana Pospíšilová), Podpora příznivého klimatu třídního kolektivu dítěte s ADHD (Mgr. Markéta Dobiášová), ADHD v předškolním věku (Mgr. Petra Mandincová, PhD.), Praktická aplikace podpůrných opatření pro žáky s ADHD (Mgr. Marek Hajžman, Mgr. Michaela Pelajová).

I letošní ročník se uskuteční v budově 15 Baťova institutu. Přihlašování a více informací zde.

dokumenty ke stažení